Itsehoito

Ota selvää itsehoitolääkkeestäsi

Itsehoitolääkkeet ovat reseptittömiä, mutta eivät täysin riskittömiä. Riskejä voi aiheutua esim. väärän hoitomuodon tai sopimattoman lääkkeen valinnasta, lääkkeen yllättävistä haittavaikutuksista tai lääkkeen virheellisestä säilytyksestä.

Itsehoitolääke on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. Myös monien reseptittömien lääkkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia seurauksia.

Kysy lääkkeestä

  • Miten lääke vaikuttaa?
  • Miten lääkettä käytetään
  • Kuinka kauan ja milloin lääkettä on käytettävä?
  • Onko lääkkeellä yleisiä sivuvaikutuksia?
  • Onko lääkkeellä yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa?

Riskiryhmät

Vanhusten, pienten lasten ja pitkäaikaissairaiden itsehoitolääkevalinnat kannattaa aina tehdä asiantuntijan avustuksella. Myös raskaudesta tai imettämisestä kannattaa mainita farmaseutille lääkettä valittaessa.

Apteekista saat neuvoja

Apteekista saat neuvoja ja tietoa itselääkinnästä. Apteekin henkilökunta on sitoutunut antamaan riippumatonta tietoa lääkkeiden oikeasta käytöstä ja vaikutuksista.

Kysy neuvoa apteekkimme ammattilaisilta ennen itsehoidon aloittamista. Kaikki keskustelut pysyvät luottamuksellisina. Apteekkihenkilökunta on salassapitovelvollinen.

Kerro farmaseutille

  • jos lääke tulee pienelle lapselle
  • jos käytät muita lääkkeitä
  • jos sinulla on ollut ongelmia lääkkeittesi käytössä
  • jos olet raskaana tai imetät
  • jos jokin lääke on aikaisemmin aiheuttanut allergisia reaktioita tai haittavaikutuksia